Парфюмерия и козметика - Магазини за козметика Елитис Мегастор - Elitis Megastore

Рекламация и връщане на продукт

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН
Всички продукти от нашия асортимент пристигат при вас, с опция „преглед“. Моля прегледайте пратката си в присъствието на куриер! Несъответствия между поръчаната и доставената стока ще бъдат отстранени, единствено при условие, че разминаването между Вашата заявка и получената стока бъде установено в момента на получаване на стоката, в присъствието на куриер, което се удостоверява с нарочен протокол, предоставен от куриера. Последващи възражения в този смисъл, ще се считат за неоснователни и няма да бъдат уважени.
I. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ
Стъпки за връщане на продукти
Моля, следвайте изброените по-долу стъпки, за да завършите успешно процедурата за отказ от покупка:
1. Попълнете Формуляра за отказ (тук), и го изпратете чрез нашата Интернет страница;


2. Уверете се, че продуктът, който желаете да върнете, не е от категорията продукти, които не подлежат на връщане;


3. Уверете се, че продуктът, който желаете да върнете отговаря на посочените по-долу условия за връщане.
Условия за връщане на продукти
Предлаганите от нас продукти могат да бъдат върнати в 14-дневен срок от датата на доставката им. За да бъде уважено Вашето искане за връщане на стока/и, формулярът за отказ трябва да бъде попълнен и изпратен в 14-дневен срок от датата на доставката на Вашата поръчка, като следва продуктите да отговарят на условията по-долу. В 14-дневен срок от датата на заявеното желание за връщане на стоката, следва да изпратите същата обратно до нас, ведно с всички документи, които придружават стоката (касова белажка, фактура и др.). Моля да върнете стоката, на следния адрес: гр. Варна, ул. Никола Симов 3, магазин Елитис Мегастор.


Транспортните разходи за връщане на стоката са за Ваша сметка, като стойността им зависи от условията на куриерската фирма.


Моля, не връщайте пратката с „Наложен платеж“, защото няма да бъде приета. Възстановяването на сумата се осъществява само и единствено по банков път, след преглед на пратката от наша страна и при спазване на условията за връщане на стоката.


Моля, придържайте се към следните условия при връщане на закупения от Вас продукт:
- Всички продукти трябва да бъдат в същото състояние, в което са били при доставката им;


- Продуктите, подлежат на връщане, само ако са неизползвани и неразопаковани;


- Продуктите от подкатегория „Бебешка храна“ НЕ подлежат на връщане. Продуктите от останалите подкатегории от тази категория подлежат на връщане, само ако са неизползвани и неразопаковани;


- Нямат да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неоправомощено лице или от Вас, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, продукти с надрасквания и други дефекти;


- На връщане не подлежат запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;


- Продуктите се връщат в оригиналната им опаковка;


- В случай, че продуктът е бил придружен с подарък, то при връщането на основния продукт, трябва да върнете и подаръка.
II. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ
Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия между поръчаната и доставената стока. Елитис Мегастор ЕООД не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различия при възпроизвеждане на цветовете от различните модели монитори.


Всеки потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да предяви рекламация в двугодишен срок от датата на доставката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. При предявяване на рекламация на стока, можете да претендирате възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.


Рекламация може да предявите по имейл, като е необходимо да посочите предмета на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената сума, и адрес и телефон за контакт. За Ваше улеснение, моля, използвайте формуляра за предявяване на рекламация, който можете да намерите тук.


За да бъде разрешен казусът във възможно най-кратък срок, моля да приложите и снимков материал, от който да са видни сочените от Вас несъответствия. При предявяване на рекламацията е задължително да приложите документите, на които се основава претенцията: документ, удостоверяващ заплащане стойността на продукта (издава се от куриера при получаване на пратката, в случай, че стоката е заплатена с наложен платеж); протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Моля да върнете стоката, предмет на рекламация на следния адрес: гр. Варна, ул. Никола Симов № 3, Централен склад, Онлайн магазин Елитис Мегастор. Моля, не връщайте пратката с „Наложен платеж“, защото няма да бъде приета. Възстановяването на сумата се осъществява само и единствено по банков път, и при условие, че рекламацията бъде удовлетворена от наша страна.


В 1-месечен срок от завеждане на рекламацията и след преглед на върнатата стока, ще Ви изпратим по имейл нашето становище относно основателността на Вашата претенция, като в случай, че стоката, предмет на рекламация, не бъде върната обратно към нас, искането Ви няма да бъде уважено на това основание.


Транспортните разходи за куриер за връщане на стока, в случай на рекламация, се заплащат от потребителя. В случай на удовлетворяване на рекламацията, „Елитис Мегастор“ възстановява на потребителя транспортните разходи, които е направил за изпращане на стоката от офис на куриерската фирма/пощенски офис до посочения по-горе адрес на Онлайн магазин Елитис Мегастор, при условие, че потребителят е предоставил на Елитис Мегастор доказателство за извършените разходи. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена, транспортните разходи за изпращане на стоката до Онлайн магазин Елитис Мегастор, както и разходите за връщане на стоката обратно на Клиента, са за негова сметка.