Silan
Общество се променя, потребностите се променят, както и изискванията за характеристиките на продуктите. Иновациите и приемствеността заемат централно място в стратегията на марката Silan. Новите продукти трябва да допълват асортимента по смислен начин, изпробваните и тестваните продукти се подготвят внимателно и се адаптират към новите изисквания, за да улеснят прането и да подобрят качеството на живот.

Уебсайт: www.silan.bg

E-mail: henkel.bulgaria@henkel.com

Телефон: +359 2 80 63 900

FB: @henkel

Адрес: София, 1766, Бизнес Парк София, Сграда 2, етаж 4