Taota
Нашият стремеж като Екип, е да съхраним традицията на доброто обслужване и доверието на нашите клиенти, като най-точен показател за успешна дейност. Приоритет е запазването на близък контакт с крайния потребител и осигуряване на гъвкава политика за работа с търговците на едро и дребно.

Уебсайт: www.taota.com

E-mail: taota@taota.com

Телефон: +359 2 962 05 71

Адрес: гр. София-1407, ул. Страцин №17